Velkommen til Fornebu dyreklinikk!

Deg og ditt kjæledyr!

Kontakt oss

Utredning

Noen sykdommer er mer kompliserte og krever litt mer tid for å komme til bunns i. Det kan være vedvarende/kroniske plager eller sykdommer som trenger flere forskjellige prøver for å bli diagnostisert.

Ved timebestilling vil vi derfor spør deg om hva konsultasjonen gjelder. Hvis du oppsøker oss fordi kjæledyret ditt har en lengre sykehistorie, vil vi sette av ekstra tid til å finne ut av problemet, men dette har vi sjelden tid til på ettermiddagstimene, pga stor pågang. Dersom det er ønskelig at vi skal
ta blodprøve av kjæledyret ditt, er det viktig at pasienten møter fastende (minst 8 timer uten mat, dette gjelder ikke gnagere).

Typiske tegn på sykdommer som ofte må utredes er vedvarende oppkast/diare, gjentatte hudproblemer, økt drikkelyst, avmagring, manglende matlyst, slapphet osv.