Velkommen til Fornebu dyreklinikk!

Deg og ditt kjæledyr!

Kontakt oss

Operasjoner

Kirurgi

Vi utfører det meste av bløtvevskirurgi, det vil si vi opererer ikke i knokler.

Om kjæledyret ditt skal inn til operasjon er det viktig at det møter fastende (minst 8 timer uten mat, dette gjelder ikke gnagere) og godt luftet. Når du kommer, vil en av oss fortelle deg om det forestående inngrepet, både om eventuelle risikoer og etterbehandling. Vi ringer deg alltid så fort vi er ferdig og dyret er i oppvåkning!


Typiske kirurgiske inngrep er kastrering, sterilisering, tanntrekk, brokkoperasjon, fjerning av tumorer, og bukinngrep.


Kastrering / Sterilisering

Når man kastrerer et dyr, fjerner man kirurgisk forplantningsorganene til individet.

På hanndyr vil det si testiklene, på hunndyr eggstokker og livmor.
Dette gjør at produksjonen av kjønnshormoner blir tatt bort. Mange dyr blir roligere og mer hjemmekjære etter en kastrasjon.

Behovet for å markere revir reduseres også betraktelig. Foruten at man unngår uønskede parringer, fjerner man risikoen for testikkel-kreft og livmorbetennelse.Dersom man steriliserer et dyr er forplantningsorganene intakt, mens sædleder / eggleder kuttes over. Dette er inngrep som ikke er indikert på dyr.

Begrepet sterilisering blir ofte brukt om hunndyr, men i praksis er dette en kastrering.
Kjemisk kastrering er en hormonbehandling som gjør at forplantningsorganene inaktiveres i perioden behandlingen pågår. Man oppnår i stor grad de samme effektene som ved en kirurgisk kastrering, men behandlingen må gjentas for å opprettholde virkningen. Fordi dette er en hormonbehandling, kan virkingen være dårligere enn ved kirurgisk kastrering, dessuten øker også faren for noen typer kreft. (testikkel - og brystkreft)

Fornebu Dyreklinikk er godt utrustet med diagnostiske hjelpemidler. 

Vi har følgende:

  • Digital røntgen
  • Mini-laboratorium med mulighet til blodprøveanalyser, urinundersøkelse og mikroskopering
  • Ultralyd
  • Video Otoskop (videoundersøkelse i øregang, svelg, og vagina. Brukes også til skylling av ører