Nyheter

Oppdatering tirsdag 17. september: Siden mandag har Mattilsynet mottatt syv nye meldinger om hunder som har lignende symptomer på sykdom. To av disse døde. Tilfellene er fra Møre og Romsdal, Akershus, Sogn og Fjordane, Buskerud, Trøndelag og Aust-Agder.

Dette er tilfeller som er meldt direkte til Mattilsynet, og ikke som tilbakemelding via spørreundersøkelsen som er sendt ut til veterinærer. Mattilsynet forventer flere svar på denne spørreundesøkelsen i dagene fremover.

Det er viktig å huske på diaré er et ganske vanlig symptom hos hunder, men da ofte med mindre akutt sykdomsforløp og alvorlighet. Det er ikke alltid smittsomt og tilfellene henger ikke nødvendigvis sammen. Alle meldingene om hunder med blodig diaré kan derfor ikke settes i sammenheng før vi vet hva sykdomstilfellene faktisk skyldes.

Foreløpige vurderinger basert på diagnosestatistikk fra veterinærklinikker, viser at det har vært en tydelig økning av tilfeller med blodig diaré i det sentrale Østlands-området fra ca. 20. august i år. Dette sammenfaller med de foreløpige resultatene fra den pågående spørreundersøkelsen som er sendt ut til veterinærer. Det jobbes videre med å bearbeide informasjon fra spørreundersøkelsen, samtidig som stadig nye svar kommer inn.

Mattilsynet følger flere spor i samarbeid med Veterinærinstituttet i håp å finne årsaken til de mange tilfellene av syke og døde hunder den siste tiden.

Mattilsynet anbefaler fortsatt hundeeiere å begrense nærkontakten mellom hunder og å holde hunder i bånd slik at man har kontroll på dem.

Oppdatering fredag 13. september: Fra torsdag til fredag har Mattilsynet mottatt én ny melding om en hund som har lignende symptomer på sykdom. Tilfellet er fra Vestfold.

Det er viktig å huske på at disse symptomene forekommer hos hunder, men da ofte med mindre akutt sykdomsforløp. innledningsvis har det kommet flest meldinger om sykdomstilfeller i Oslo-området.

Så langt er det ingen fellestrekk mellom tilfeller av syke hunder med hensyn til alder, rase, fôring, kontakt med andre hunder, turområder og lignende. Mattilsynet går aktivt ut sammen med Veterinærinstituttet, NMBU Veterinærhøgskolen og veterinærklinikker for å innhente informasjon om sykdomstilfeller. Det er et omfattende arbeid å systematisere data om de syke hundene og å finne eventuelle fellestrekk eller forbindelser mellom tilfellene. Så langt har det kommet inn cirka 60 svar på denne spørreundersøkelsen om tilfeller av akutt blodig diaré på hund, som er sendt ut til veterinærer. Foreløpig vurdering av disse viser ingen sammenheng mellom tilfellene som gir et klart spor å følge videre i utredningen.

Det er positivt at det i de fleste tilfeller der det bor flere hunder i samme dyrehold er bare en hund som er blitt syk. Dette kan tyde på at en eventuell sykdom ikke er veldig smittsom mellom hunder.

Det er obdusert 12 hunder, som alle viser samme tegn på blodig tarmbetennelse. Flere hunder skal obduseres de kommende dagene, og i tillegg analyseres prøvemateriale fra syke hunder.

Veterinærinstituttet mener å kunne utelukke noen av de undersøkelsessporene som har blitt fulgt. Det er ikke sannsynlig at det er algeforgiftning, det er ikke noe som tyder på flåttbårne sykdommer og i tillegg utelukkes miltbrann og harepest (tularemi). Campylobacter og Salmonella er også utelukket, sammen med forgiftning med rottegift og lignende spesifikke forgiftninger. Denne utelukkelsen omfatter ikke alle typer toksiner som kan forekomme naturlig.

Veterinærinstituttet har påvist bakterien Providencia alcalifaciens hos tilsammen ti hunder (ni obduserte og én levende). Det er også påvist bakterien Clostridium perfringens hos flere av hundene, uten at man pr. i dag kan si noe om dette er årsaken til symptomene.

Veterinærinstituttet undersøker nå hvordan forekomsten av bakterien er i prøver fra friske hunder. Denne kartleggingen av normalsituasjonen er ikke avsluttet, men det ser ut til at denne bakterien forekommer naturlig hos noen friske hunder. Fremover vil Veterinærinstituttet undersøke Providencia-bakteriene for å se om de tilhører samme bakteriestamme. Dette kan avklare om tilfellene er koblet i ett utbrudd, eller om det er flere enkelttilfeller vi får melding om

Mattilsynet følger flere spor i samarbeid med Veterinærinstituttet i håp om å oppklare de mange tilfellene av syke og døde hunder den siste tiden. Funnet av bakteriene begrenser ikke Mattilsynets brede innsats for å utelukke flest mulig potensielle årsaker mens arbeidet går framover.

Mattilsynet oppretteholder råd til hundeeiere om å begrense nærkontakten mellom hunder og å holde hunder i bånd slik at man har kontroll på dem. Hunder som viser sykdomstegn bør som vanlig tas med til veterinær så raskt som mulig.

Alvorlig sykdom hos flere hunder i Oslo-området

Flere veterinærer i Oslo-området har de siste dagene fått inn hunder med alvorlig diaré. Sykdomstilfellene antas å skyldes virus eller bakterier, men foreløpige undersøkelser har ikke gitt svar på hva som er årsaken.

Allmenntilstanden til flere av hundene har raskt forverret seg, noen har hatt oppkast og noen av hundene har dødd.

Mattilsynet anbefaler hundeeiere i Oslo-området å begrense nærkontakten mellom hunder. Når hunder luftes bør de ikke få hilse på hundene de møter på veien eller i parken. Hunder som viser sykdomstegn bør raskt tas med til veterinær. Hundeeiere bør generelt følge de rutinene for vaksinering som veterinæren anbefaler.

Mattilsynet vil sammen med Veterinærinstituttet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og dyresykehus forsøke å finne årsaken til sykdomstilfellene og å avklare om det er en sammenheng mellom disse. Det er tatt prøver av flere hunder og noen av hundene er eller vil bli obdusert. Undersøkelsene vil forhåpentligvis gi svar på sykdomsårsak i løpet av få dager.

Deg og ditt Kjæledyr!

Fornebu dyreklinikk AS
Forneburingen 47
1360 Fornebu

Tlf (+47) 67 11 49 94
Fax (+47) 67 11 49 95
info@fornebu-dyreklinikk.no

Vi holder til rett ved det gamle flytårnet på Fornebu.
Åpningstider
ÅPNINGSTIDER:

Mandag: 09.00 - 19.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 19.00
Torsdag: 09.00 -19.00
Fredag: 09.00 - 15.00


Lørdag og søndag stengt.